Algemeen

Vooruitzenden staat middenin het leven van 2024

cover photo

Uitzendwerk maakt hét verschil tussen meedoen en niet meedoen in 2024. Uit onderzoeken van onder meer KBA Nijmegen, CBS, SCP en TNO blijkt dat uitzendwerk een heel belangrijke bijdrage levert aan de arbeidsmarkt. Onderschat de rol van een recruiter als Vooruitzenden niet. Tussen de acht- en negenhonderdduizend mensen in ons land komen aan het werk via een uitzendbureau.

Het gaat om bedrijven van alle soorten en maten. Zo is ongeveer één op de drie medewerkers bij een kleine onderneming, van minder dan vijftig medewerkers, uitzendkracht, of via een uitzendbureau binnengekomen. Bij MKB-ers met meer dan honderd mensen in dienst is zelfs meer dan de helft van al die mensen binnengekomen via een organisatie als Vooruitzenden!

Nog een paar feiten die aangeven hoe belangrijk het is dat je als werkzoekende, of wanneer je wil switchen van je baan, eens langskomt… Zo zouden er zonder de uitzendbranche ongeveer 20.000 mensen zijn die geen goede baan hebben, maar enkel zwart zouden bijklussen. Meer dan 30.000 zouden werkloos zijn. Het nationaal inkomen zou zelfs 1,7 miljard lager zijn!

Imposante cijfers die aangeven hoe goed je eraan doet om in je zoektocht naar een nieuwe job eens langs te gaan. Tot slot nog twee cijfers die voor veel van jullie misschien nog wel het belangrijkste zijn… 73 procent van de mensen met een uitzendcontract is dik tevreden met de inhoud van het werk en zelfs 86 procent met het keurig op tijd ontvangen van hun salaris!