Algemeen

Flexwerk en de verkiezingsprogramma’s

cover photo

Eén van de belangrijkere thema’s met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is de hervorming van de arbeidsmarkt. Het percentage werkenden zónder een vast contract bij een werkgever is de voorbije jaren steeds verder toegenomen en niets wijst er op dat die verschuiving de komende jaren tot stilstand gaat komen.

Het huidige kabinet had genoeg ambities om werk te maken van die arbeidsmarkthervorming, maar zowel de VVD als de PvdA weet dat er in de nieuwe kabinetsperiode nog veel werk aan de winkel is. Hervormingen zijn volgens vrijwel alle oppositiepartijen ook hard nodig. Handig om hier eens te kijken hoe alle partijen die ideeën hebben vertaald naar hun verkiezingsprogramma.

Opvallend is dat twee partijen, de PVV en 50+, het waarschijnlijk te druk hebben met andere issues en niets over de arbeidsmarkt van de komende jaren hebben opgenomen in hun programma. De overige negen partijen die bij de vorige verkiezingen zetels kregen in de kamer hebben wel aandacht voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar hun ideeën lopen wel uiteen.

De partijen aan de, traditioneel, linkerkant van het politieke spectrum (PvdA, SP en GroenLinks) zetten daarbij vooral in op een goed vangnet voor flexwerkers in de periode dat zij werkloos zijn. De WW en een recht op transitievergoeding moet voor de zzp’er beter gewaarborgd zijn. Op de rechterflank kiezen VVD, CDA en SGP eerder voor de mogelijkheid om meer en langere tijdelijke contracten mogelijk te maken.

De ChristenUnie zet in op opeenvolgende flexibele contracten met een oplopende duur. D66 wil de scheidslijn tussen vast en flexibel laten vervagen. Een vast contract wordt de norm, maar daartegenover wordt het ontslagrecht veel soepeler.

Wat betreft collectieve verzekeringen stellen de PvdA, CDA, SP en GroenLinks een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor. De SP denkt daarbij ook aan de WIA (Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen) voor de zzp’ers. De CDA wil ook het pensioensparen onder de zzp’ers gaan bevorderen.

D66 heeft duidelijk een liberalere insteek. De collectieve verzekeringen moeten beter toegankelijk zijn voor de kleine zelfstandige, maar het initiatief moet daarvoor wel bij de zzp’er zelf blijven liggen. De VVD is van de grotere partijen het meest terughoudend met verzekeringsplannen voor de flexwerker.